Nota Legal

A base legal do tratamento dos seus datos persoais encóntrase no desenvolvemento e execución da relación contractual formalizada con vostede.