Nota Legal

La base legal del tractament de les vostres dades personals es troba en el desenvolupament i l’execució de la relació contractual formalitzada amb vós.